-
Va�a ko�arica je prazna

Podr�ka


Proizvode mo�ete isprobati prije kupovine.

Osim instalacijskog paketa, za svaki proizvod mo�ete dobiti i detaljne upute u PDF formatu.


Popis programa, uputa i alata za download nalazi se na web stranici www.adobe.com/downloads

Za bilo koje pitanje oko kupovine, licenciranja ili optimalne ponude za Va�u ra�unalnu mre�u molimo da nas kontaktirate.


Popis �estih pitanja i odgovora mo�ete vidjeti na web stranicama www.adobe.com/support/service
Detaljne upute za bilo koji proizvod mo�ete vidjeti na web stranicama www.adobe.com/hr/support

Za probleme oko instalacije, konfiguracije ili bilo kojeg drugog pitanja potrebno je kontaktirati program podr�ke.
www.adobe.com/uk/support/programs

Postupak instalacije trajnih Adobe licenci:
1. Idete na adresu http://licensing2.adobe.com
2. Unesite e-mail adresu koju ste naveli za isporuku. E-mail adresa je Va� ADOBE ID. Lozinku trebate sami kreirati i to na opciji Forgot Password. Adobe na tu e-mail adresu �alje link za generiranje lozinke.
3. Nakon �to ste generirali lozinku ulogirajte se na portal.
4. Kada ste se prijavili na Adobe Licensing Web Site, postoje slijede�e opcije:
a) LICENSES - DOWNLOADS - tu �ete na�i instalacijske datoteke. Pokrenite instalaciju, i pri�ekajte zavr�etak instalacije. Zatra�it �e Vas serijski broj. Pripazite da preuzimate instalacijsku datoteku koja odgovara Va�em operativnom sustavu na ra�unalu.
b) LICENSES - RETRIEVE SERIAL NUMBERS - tu �ete na�i serijski broj. U prazno polje odaberite s padaju�eg izbornika naziv tvrtke/osobne podatke na koji ste naru�ili licencu i odaberite Search. Serijski broj je vidljiv na samom dnu te stranice.